บริการของเรา

บริการหีบห่อ (Servicing packaging)

เพื่อความสะดวกของลูกค้า บริษัทฯ จึงมีบริการกรณีลูกค้าต้องการให้มีการ ห่อหุ้ม หีบห่อ หรือ การจัดรวมชุด ตามลักษณะความต้องการของลูกค้า


contactus@thaiparcels.com Copyright : 2022 Thaiparcels.com