บริการของเรา

บริการติดต่อและให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการ (Call center)

เพื่อความรวดเร็วและให้ข้อมูลที่แม่นยำในการส่งสินค้า บริษัทมีบริการในการติดต่อหรือให้ข้อมูล แก่ผู้ติดตามสินค้าหรือเพิ่มเติมในทุกรายละเอียดของการให้บริการ


contactus@thaiparcels.com Copyright : 2022 Thaiparcels.com