บริการของเรา

บริการเหมาคัน (Full load)

กรณที่ลูกค้าต้องการความเป็นส่วนตัวในการส่งสินค้า บริษัทฯ ยินดีในบริการเช่าเหมาคัน เป็นรายเดี่ยวในขนาดรถเริ่มตั้งแต่ 1 ตัน จนถึง 20 ตัน ของความจุ


contactus@thaiparcels.com Copyright : 2022 Thaiparcels.com