ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับลูกค้า คู่ค้า และผู้ใช้งานเว็บไซต์
2022-05-25 17:56:33

     บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณลูกค้า คู่ค้า และผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้บริการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ มาโดยตลอด

     เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม


contactus@thaiparcels.com Copyright : 2022 Thaiparcels.com