ร่วมงานกับเรา

หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้าด่วน!!
ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ : ชาย
อายุ : 30 ขึ้นไป
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป

ดูรายละเอียดทั้งหมด
เจ้าหน้าที่การตลาดภูมิภาคด่วน!!
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาดภูมิภาค
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 25 ขึ้นไป
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป

ดูรายละเอียดทั้งหมด
Sale ExecutiveUrgentiy Reguired!!
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 25 ขึ้นไป
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป

ดูรายละเอียดทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า
วุฒิการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 22 ขึ้นไป
ประสบการณ์ :

ดูรายละเอียดทั้งหมด

contactus@thaiparcels.com Copyright : 2022 Thaiparcels.com