ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า

รายละเอียดของงาน

- วางแผนการปฏิบัติงานในการกระจายและรับสินค้า รวมทั้งระบบเอกสารของศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด
- ควบคุมดูแลและติดตามส่วนงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้แจ้งให้ลูกค้ารับทราบ รวมทั้งกำหนดเป็นแนวทางการแก้ไขป้องกัน
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

- อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อัตรา 

1 อัตรา

เงินเดือน 

ตามข้อตกลง

คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม  Microsoft Office Word,Excel ได้ดี
  • มีประสบการณ์ทางด้านคลังสินค้าและขนส่ง
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานที่ดี
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ
  • สามารถจูงใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ดี
  • ***สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ***

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 02-360-7788 ต่อ 280-282 

ส่งใบสมัครทางเมล์ recruit@thaiparcels.com


contactus@thaiparcels.com Copyright : 2022 Thaiparcels.com