ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาดภูมิภาค

รายละเอียดของงาน

- วางแผนการตลาด และ ปฏิบัติตามแผนงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งประเมินผลจากการดำเนินงาน
- ทำการตลาด ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
- ประสานงานกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสนับสนุนงานทางด้านการตลาดขององค์กร

สถานที่ปฏิบัติงาน

-แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่ 

อัตรา 

1 อัตรา

เงินเดือน 

ตามข้อตกลง

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม  Microsoft Office Word,Excel ได้ดี
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานที่ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  • มีความรู้ด้านธุรกิจการขนส่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ***สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ***

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 02-360-7788 ต่อ 280-282 

ส่งใบสมัครทางเมล์ recruit@thaiparcels.com

 


contactus@thaiparcels.com Copyright : 2022 Thaiparcels.com