ตำแหน่ง :

รายละเอียดของงาน

- สืบค้นหาข้อมูล เบอร์โทรลูกค้า
- ติดต่อเสนอขาย โดยนำเสนอคุณสมบัติของบริษัทฯ ให้ลูกค้าทราบ
- หาโอกาสเข้าพบลูกค้าเพื่อนำรูปแบบการทำงานของบริษัทฯ
- ทำรายงานการขายเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา
- ให้คำแนะนำกับลูกค้า รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี
- ติดตามเก็บเงินเมื่อลูกค้าเกินกำหนดชำระเงิน
- เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการแข่งขันพร้อมทั้งจัดเตรียมยอดขาย และรายงานการเยี่ยมเยียนลูกค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน

-แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่ 

อัตรา 

1 อัตรา

เงินเดือน 

ตามข้อตกลง

คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป 
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ได้ดี
  • มีทักษะด้านประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน
  • ***สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ***

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 02-360-7788 ต่อ 280-282 

ส่งใบสมัครทางเมล์ recruit@thaiparcels.com

 


contactus@thaiparcels.com Copyright : 2022 Thaiparcels.com