ภาคเหนือสะดวกง่ายและรวดเร็ว ในข้อสงสัย เพียง แอด Line : @tplogis

 

กำแพงเพชร 
(HUB)

53/3-4  ถนน.เลี่ยงเมือง ตำบล.ในเมือง อำเภอ.เมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

-

 

092-2626678 

kamphaengphet_br@thaiparcels.com 

  รับเอง
ที่สาขาได้

เชียงราย 
(HUB)

 8/9-10  หมู่ 22 ถนนเวียงบูรพา ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   57000

 

063-2216622

chiangrai_wh@thaiparcels.com

  รับเอง
ที่สาขาได้

เชียงใหม่ 
(HUB)

308 ม.1 ตำบล.หนองผึ้ง อำเภอ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 (โกดังฮักจัง)

-

0922605278

0632706655

chiangmai_ag@thaiparcels.com 

 
 รับเอง
ที่สาขาได้

 ตาก 
(HUB)

1/20 ถนน.กิตติขจร  ตำบล.ระแหง อำเภอ.เมือง จังหวัดตาก

-

0649313003

tak_br@thaiparcels.com

  รับเอง
ที่สาขาได้

แม่สอด 
(HUB)

75/6 ถนนสายเอเซีย ตำบล.แม่สอด อำเภอ.แม่สอด จังหวัดตาก

055030144

0922259812

maesot_br@thaiparcels.com 

 
รับเอง
ที่สาขาได้

นครสวรรค์ 
(HUB)

59/26-28 ม.10 ตำบล.หนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

-

0655172433


 

nakhonsawan_wh@thaiparcels.com  

  รับเอง
ที่สาขาได้

นครสวรรค์ 
(สาขา)

157/11-12 ม.5 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

 056882321

0819726249

-

 - -

น่าน
(HUB)

54 หมู่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่า จังหวัดน่าน

 -

0910730474

nan_br@thaiparcels.com


 รับเอง
ที่สาขาได้

พะเยา 
(HUB)

 648/7 หมู่ 17 ตำบลบ้านต๋อม อเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

-

0922633478

phayao_br@thaiparcels.com

 
รับเอง
ที่สาขาได้

พิจิตร / ตะพานหิน 
(สาขา)

245/20 ถนนชมฐีระเวช อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

0864415675

pichit_ag@thaiparcels.com


 -

พิษณุโลก 
(HUB)

161 หมู่3 ท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

055322032

0900900792

phitsanulok_br@thaiparcels.com


รับเอง
ที่สาขาได้

เพชรบูรณ์ 
(สาขา)

45 ซ.พระพุทธบาท 2 ถนนพระพุทธบาท อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

-

0892230847

phetchabun_ag@thaiparcels.com


 -

แพร่ 
(สาขา)

183 ม.4  ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

0850383830,

0850406150

 -

ลำปาง 
(HUB)

44-46 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

054222027

0864315391

lumpang_wh@thaiparcels.com

 
รับเอง
ที่สาขาได้

สุโขทัย 
(สาขา)

58/31 ม.12 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

055-012-779

083-8713938

082-3984226

sukhothai_br@thaiparcels.com

 
 -

สูงเม่น 
(HUB)

312 ม.3 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

0655172437

0835748048

sungmen_wh@thaiparcels.com

  รับเอง
ที่สาขาได้

อุตรดิตถ์ 
(HUB)

210/5,6  ม.1 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตำบลงิ้วงาม  อำเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ์

055479709

0655190676 

uttaradit_br@thaiparcels.com


รับเอง
ที่สาขาได้

บึงสามพัน

(สาขา)

255/7 ม.4 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160 056020224

0655190678

0967642279

buengsamphan_br@thaiparcels.com
 -

ลำพูน

(สาขา)

237/5 ม.18 ตำบลป่าสัก อำเภอมือง จังหวัดลำพูน  053090133

 0901508148

0833207936

0909596098

-  - -

ลำปาง

(HUB)

 192 หมู่ที่ 6 สาขาบ้านทุ่งกู่ด้าย
ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
054222028   0614041515 lumpang_wh@thaiparcels.com  -

เชียงใหม่

(บ้านถวาย)

(สาขา)

221/1 หมู่ 2 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  - 0655172431 bantawai_br@thaiparcels.com    -

เชียงใหม่

(บ่อสร้าง)

(สาขา)

107/24 หมู่3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ - 0655172432 bosang_br@thaiparcels.com    -

แม่ริม     
(สาขา)

294/1 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ - 0922259813 -  -  -

เชียงดาว 
(สาขา)

503 ม.6 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

- 0900900794 chiangdao_br@thaiparcels.com  -  -

 

เชียงราย 
(สาขา)

 

 92/2 ม.9 ถ.เชียงราย-เวียงชัย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ตรงข้ามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ)  053-746-102

 081-5940968

chianglai_ag@thaiparcels.com   -

เชียงใหม่

(สาขา) 

308 ม.1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ -

092260-5278

0632706655 

chiangmai_br@thaiparcels.com    -

นครสวรรค์

(สาขา)

 157/11-12 ม.5 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 056882822 0819726249  - -

    อุทัยธานี       หนองฉาง
(สาขา)

 23 /4-8  หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี  

-    0882859009 - -

ศรีเทพ

เพชรบูรณ์

(สาขา)

275 หมู่ที่12 ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

- 093-0305798 - -

         

 

     

 

          

       

 

  

              
                     

 

 

 

 


contactus@thaiparcels.com Copyright : 2022 Thaiparcels.com