ประวัติบริษัท

»  พันธกิจ
»  

 

พันธกิจ (Mission)

ดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์อย่างซื่อสัตย์มั่นคง โดยขยายศูนย์กระจายสินค้า จุดรับสินค้า รถขนส่ง เทคโนโลยี และบริการเสริมต่างๆ อย่างครบวงจรเพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด และเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

ค่านิยม (Value)

ความเป็นเลิศในด้านโลจิสติกส์
ดำเนินธุรกิจบนความรับผิดชอบและซื่อสัตย์
รักงานบริการและลูกค้าเป็นศูนย์กลาง


contactus@thaiparcels.com Copyright : 2022 Thaiparcels.com