ประวัติบริษัท

»  ประวัติบริษัท
»  

ประวัติบริษัท 
(History)

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 โดยการรวมตัวกันของผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง และผู้บริหารการตลาดที่มีประสบการณ์ด้านการขนส่งพัสดุภัณฑ์มากกว่า 17 ปี สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบริการขนส่งพัสดุทั่วประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญและเครือข่ายสาขารวมถึงตัวแทนที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย จึงสามารถบริการจัดส่งพัสดุทุกประเภทได้ถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีบริการโลจิสติกส์โซลูชั่นส์ต่างๆ (Logistics Solutions), บริการเก็บแพ็คส่ง (Fulfillment Service), สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ, และบริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง (COD) ซึ่งเราสามารถควบคุมและติดตามการขนส่งสินค้าได้ตลอดเส้นทาง

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรและบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเข้าใจตลาดของคนไทยด้วยกันเอง ตลอดจนราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ ทำให้บริษัทติด 1 ใน 10 อันดับแบรนด์ขนส่งพัสดุที่มีผลประกอบการดีที่สุดในปี 2561-2562 บริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาต่อไป เพื่อสร้างระบบโลจิสติกส์โซลูชั่นส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทย

 
contactus@thaiparcels.com Copyright : 2022 Thaiparcels.com