02-360-7788
TH - EN
ส่งพัสดุ ถึงบ้าน ทุกขนาด
มีสาขาบริการทั่วประเทศ


บริการของเรา

บริการหีบห่อ (Servicing packaging)

เพื่อความสะดวกของลูกค้า บริษัทฯ จึงมีบริการกรณีลูกค้าต้องการให้มีการ ห่อหุ้ม หีบห่อ หรือ การจัดรวมชุด ตามลักษณะความต้องการของลูกค้า

contactus@thaiparcels.com Copyright : 2015 Thaiparcels.com