02-360-7788
TH - EN
ส่งพัสดุ ถึงบ้าน ทุกขนาด
มีสาขาบริการทั่วประเทศ


บริการของเรา

บริการส่งสินค้าด่วน (Express)

ด้วยการแข่งขันของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ความรวดเร็วในการนำส่งสินค้า จึงมีความจำเป็นแก่ธุรกิจ บริษัทฯจึงมีบริการส่งสินค้ากรณีเร่งด่วน (Express)ถึงที่หมายในเวลาที่รวดเร็วตามความต้องการของลูกค้า

contactus@thaiparcels.com Copyright : 2015 Thaiparcels.com