บริการของเรา

บริการคลังสินค้า (Warehouse)

กรณีลูกค้าต้องการ การพักสินค้า บริษัทฯ ยินดีให้บริการคลังสินค้าทั้งในระยะเวลาสั้น หรือระยะยาว ในทุกขนาดของพื้นที่ตั้งแต่ 1 ลูกบาศก์เมตร จนถึง เหมารายเดือนพื้นที่ขนาด 100-2,000 ตรม. พร้อมรายงานการจัดเก็บและควบคุมการเข้าออกของสินค้า

contactus@thaiparcels.com Copyright : 2020 Thaiparcels.com