ภาคกลางสะดวกง่ายและรวดเร็ว ในข้อสงสัย เพียง แอด Line : @tplogis

 

กาญจนบุรี (สาขา)

974/170 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  71000

   

0922259816

kanjanaburi_br@thaiparcels.com

 
 

เพชรบุรี

(สาขา) 

500/6 ม.6 ถนนเพรชเกษม ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 -

0900900785

phetchaburi_wh@thaiparcels.com

 

ศรีราชา

(สาขา)

หมู่ที่3 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20230

-

061-4074000

-

ราชบุรี 
(สาขา)

256/47 ม.3 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

-

 

0865423403

 

-

   -

ลพบุรี
(สาขา)

12/3 ถนนรอบวัดพระธาตุ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

036411604 

0988952270 

   -

สุพรรณบุรี
(สาขา) 

14/8 หมู่ 4  ถนนประชาธิปไตย ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  72000

 

0632121414

 

suphanburi_br@thaiparcels.com 

   -

สระบุรี (หินกอง)
(สาขา)

29/9-10 หมู่ 8 ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

036670125

0655190677

 

saraburi_br@thaiparcels.com

   

นครปฐม

(HUB)

865 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

 -

0655190680

0631218383

nakhonpathom_br@thaiparcels.com  

สิงห์บุรี

(HUB)

111/7 หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

036690212

 0900900790

singburee_wh@thaiparcels.com  

กาญจนบุรี

(สาขา)

95/37 ตำบปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

034600432 

0922259816

0657191719

0878037575

kanjanaburi_br@thaiparcels.com  

ฉะเชิงเทรา

(สาขา)

22 ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราเทรา 24000

-

0626629393

0869289545

-  -

แปลงยาว

(HUB)

88/4 ม.3 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

 -

0922259822

 

plangyao_br@thaiparcels.com  

สระแก้ว

(สาขา)

238 ถนนเทศบาล6 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000

037241939 0818632521 -  -  -

ปราจีน

(สาขา)

186/4 ถนนราษฎร์ดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

- 0900900796 prachinburi_br@thaiparcels.com  

พนัสนิคม

(สาขา)

54 ซ.1 ถนนศรีจารุสัมพันธ์ ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิม จังหวัดชลบุรี

 

0991101659

0955987619

phanatnikhom_br@thaiparcels.com    -

พระยาสัจจา

(สาขา)

207/18 ม.3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  -

0905515627 

   -

อยุธยา

(สาขา)

11/5 ถนนโรจนะ ตำบหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

035910088 0896807439  -    -

มหาชัย

(สาขา)

916/20 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  74000

 

0807422378  

mahachai_br@thaiparcels.com    -

  บางบ่อ 

(สาขา)

497/94 หมู่ 13 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

- 0811794546  -    

 สมุทรสาคร
(สาขา)

83/13 หมู่ที่ 7 ตำบลนาดี
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

- 0922259806 mahachai_br@thaiparcels.com    

 

 

contactus@thaiparcels.com Copyright : 2020 Thaiparcels.com