02-360-7788
TH - EN
ส่งพัสดุ ถึงบ้าน ทุกขนาด
มีสาขาบริการทั่วประเทศ


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสะดวกง่ายและรวดเร็ว ในข้อสงสัย เพียง add Line@ : TP logistics และ ค้นหา Facebook Fanpage : TP logistics TH

บ้านเขว้า
(สาขา)
1/1 หมู่ 1 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ  - 085-756-4541
-    
ขอนแก่น
(HUB)
347/23-25 ถ.มิตรภาพ ตลาดสดท่าพระเมืองใหม่ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260 043-261-227 

098-878-1049

 

kk_wh@thaiparcels.com   
ขอนแก่น 2
(สาขา) 
456/340 ม.12 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  043-261-227 

097-301-4678

088-338-4893 

 kk_br@thaiparcels.com  
ชัยภูมิ
(สาขา)
197 ม.1 ถ.ชัยภูมิ -หนองบัวแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 044-830-763 083-722-2916
089-282-8397 
   
นครพนม
(สาขา) 
234/1 ม.3 ต.หนองญาติ อ.เมือง นครพนม จ.นครพนม 49000 042-199718  065-517-2433 nakhonphanom_br@thaiparcels.com     
นครราชสีมา
(สาขา)
1/31-32 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง จ.เมือง จ.นครราชสีมา  044-242-114  081-876-4088     
นครราชสีมา
(HUB)
โกดัง cs pack  ( โรงเรียนรัตโนภาส เดิม )  เลขที่  2 ม.5 หนองจะบก อ.เมือง นครราชสีมา   -

0900900786 

 korat_wh@thaiparcels.com    

สีดา 
(HUB)

79/3 ม.11 ถ.มิตรภาพ ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360  -

 

094-185-3904

sida_br@thaiparcels.com    
บุรีรัมย์
(สาขา)
353 / 17 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  044-612-540   089-445-3385 buriram_br@thaiparcels.com   
สุรินทร์
(HUB)
321 ม.10 ถ.สุรินทร์-สังขะ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ( อยู่ในปั๊มน้ำมันESSOก่อนถึงสี่แยกไฟแดงสลักได )  - 084-983-6845 surin_wh@thaiparcels.com  
มุกดาหาร
(HUB)
77 ถ.มุกดาหาร - ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง  อ.เมือง จ.มุกดาหาร 042-042-785 - -  
มุกดาหาร
(สาขา)
77 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 042-611-798 089-622-0670 mukdaharn_ag@thaiparcels.com    
ยโสธร
(สาขา)
172/5 ถ.วารีราชเดช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 045-712-770 089-721-5940
081-714-7686
   
นครพนม
(สาขา)
353/480 ถ.ทัศปทุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม - 087-981-8918    
ศรีสะเกษ
(สาขา)
889/3 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 085-4106855    
อำเภอเมืองขอนแก่น
(สาขา)
212 ม.19 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม  - 084-4009634    
หนองบัวลำภู
(สาขา)
196/13 ม.2 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู  - 087-236-6004
097-334-7204
 
อุดรธานี
(HUB)
223/11 ม.3 กม.4 สี่แยกบ้านจั่น ถ.อุดร-ขอนแก่น  ต.หนอนขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 042-292-590

086-4590985  094-2854242

-   
อุบลราชธานี
(HUB)
73/29-30 หมู่ที่ 4 ถนนพีระพล ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (อาคารพาณิชย์ หน้าวัดบ้านด้ามพร้า) - 097-341-9120 088-582-8806 -  
มุกดาหาร
(สาขา)
425/5 หมู่ที่ 3 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 - 085-222-2275  -  
แวงใหญ่
(สาขา)
202/4 ม.3 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 043-496139 099-209-4882    

โคราช

(HUB)

โกดัง cs pace (โรงเรียนรัตโนภาส เดิม) เลขที่ 2 ถ.รัตโนภาส ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

- 090-090-0786 -  

ปากช่อง

(สาขา)

803-804 บ้านตะเคียนทอง ม.10 ต.ขโนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 061-4206116    

ยโสธร

(HUB)

172/5 ถ.วารีราชเดช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 045-970-203    

ชุมแพ

(สาขา)

อาคารพานิชย์เลขที่ 399/1-2 ถ.มะลิวัลย์ ม.9 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพจ.ขอนแก่น 40130 043-057011,093-380-6626-     

ศรีสะเกษ

(สาขา)

90/12 ม.10 ถ.ทองมาก ต.โพธฺ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 097-334-9391   

บุรีรัมย์

(สาขา)

535/17 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรัรัมย์ 044-612-540   

สกลคร

(สาขา)

81/1 ถ.สกลนคร-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 042-713-058  093-329-5035   

ร้อยเอ็ด

(สาขา)

403 ม.11 ถ.ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ (ตลาดโรงเกลือ) ต.เหนืองเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 043-513-615 -  

กาฬสินธุ์

(สาขา)

425 ถ.อนรรฆนาค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 089-622-0675,085-003-3454     

หนองคาย

(สาขา)

868/23 ซ.ผึ้งนอย ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 090-0900790 nongkhai_br@thaiparcels.com    

วารินชำราบ

(สาขา)

123/3 ม.8 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

065-517-2429,061-970-0279(เบอร์ส่วนตัว) 

 -    

โคราช(โพธิ์กลาง)

(สาขา)

218 ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 065-517-2428 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contactus@thaiparcels.com Copyright : 2015 Thaiparcels.com