02-360-7788
TH - EN
ส่งพัสดุ ถึงบ้าน ทุกขนาด
มีสาขาบริการทั่วประเทศ


ภาคเหนือสะดวกง่ายและรวดเร็ว ในข้อสงสัย เพียง add Line@ : TP logistics และ ค้นหา Facebook Fanpage : TP logistics TH

 

กำแพงเพชร 
(สาขา)

57/1ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

055-712-274 

083-162-9653 

kamphaengphet_br@thaiparcels.com 

 

เชียงราย 
(สาขา)

92/2 ม.9 ถ.เชียงราย-เวียงชัย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

053-746-102 

081-594-0968

chianglai_ag@thaiparcels.com 

   

เชียงราย 
(สาขา) 

8/3-4 ม.22 ถ.เวียงบูรพา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

052-029-843

093-238-6890 

chiangrai_wh@thaiparcels.com 

 

เชียงใหม่ 
(สาขา)

308 ม.1 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

-

080-4925935,099-2156156

chiangmai_ag@thaiparcels.com 

   

เชียงใหม่ 
หนองหอย
(สาขา)

6/10 ห้อง  ม.2  ต.หนองหอย อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 

-

064-9313003

-

 

 ตาก 
(สาขา)

26/8 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงเงิน อ.เมือง จ.ตาก

064-9313003

 -

 

แม่สอด 
(สาขา)

46 ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก

055-531-721

081-533-8812
  

   

แม่สอด 
(สาขา)

โลตัสเอ็กตร้าแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

 055-030144

097-181-6906 

maesot_br@thaiparcels.com 

 

นครสวรรค์ 
(สาขา)

157/11-12 ม.5 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

056-882-321
056-882-322 

081-972-6249
 

 -

   

นครสวรรค์ 
(HUB)

59/26-28 ม.10 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

056-009-747 

088-293-4224 

nakhonsawan_wh@thaiparcels.com 

 

น่าน
(สาขา)

218/1   หมู่ที่  6 ต.ดู่ใต้  อ.เมืองน่าน   จ.น่าน  55000

054-054-301  

091-073-0474

nan_br@thaiparcels.com

   

พะเยา 
(สาขา)

649/24 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงอ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-079-746

080-1296198

phayao_br@thaiparcels.com

 

พิจิตร / ตะพานหิน 
(สาขา)

245/20 ถ.ชมฐีระเวช อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

086-4415675

pichit_ag@thaiparcels.com

   

พิษณุโลก 
(HUB)

209 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055-322-032

090-0900792

phitsanulok_br@thaiparcels.com

พิษณุโลก 
(สาขา)

208-209 ม.3 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055-322-032

090-0900792

จ.พิษณุโลก
วังทอง
(สาขา)

777/3-4 ม.14  ต.วังทอง อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก

095-7461-188

055-906-225

-

 

เพชรบูรณ์ 
(สาขา)

45 ซ.พระพุทธบาท 2 ถ.พระพุทธบาท อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

-

089-223-0847

095-371-5786

phetchabun_ag@thaiparcels.com

   

แพร่ 
(สาขา)

183 ม.4  ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่

085-0383830, 082-3887294

   

แพร่ 
(HUB)

312 ม.3 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่

084-1733141

   

ลำปาง 
(HUB)

44-46 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

054-222-027

086-431-5391

lumpang_wh@thaiparcels.com

 

สุโขทัย 
(สาขา)

89/11 ม.7 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

055-610-408

087-210-8179

   

สุโขทัย 
(สาขา)

58/31 ม.12 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

055-021-779

083-8713938
082-3984226

sukhothai_br@thaiparcels.com

   

สูงเม่น 
(Hub)

312 ม.3 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 

083-574-8048

sungmen_wh@thaiparcels.com

 

อุตรดิตถ์ 
(สาขา)

210/5,6  ม.1 ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย ต.งิ้วงาม  อ.  เมือง   จ.อุตรดิตถ์

055-479-709

097-346-1875 

uttaradit_br@thaiparcels.com

 

พะเยา
(สาขา)

60 ถ.ประตูชัย ต.เวียง อ.เมื่อง จ.พะเยา

-

081-473-5994

-

   

หางดง

(สาขา)

334 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

-

089-610-7711

-

   

อ.พร้าว

(สาขา)

240 ม.3 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  - 085-716-5117   -    

เชียงใหม่

(HUB)

308 ม.1 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 053-103-776  

บึงสามพัน

(สาขา)

255/7 ม.4 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 056-020-224 096-764-2279    

ลำพูน

(สาขา)

237/5 ม.18 ต.ป่าสัก อ.มือง จ.ลำพูน  - 090-150-8148   -  

บ้านด่านลายหอย

(สุโขทัย)

(สาขา)

ที่อยู่  ถ.เมืองสุโขทัย  ต.เมืองเก่า  อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 095-64411199    

แม่สาย

(สาขา)

260/6 หมู่ 2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 091-0678289  093-7122008    

แม่ฮ่องสอน

(สาขา)

23 ถ.สิงหนาถบำรุง ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน - 064-9353330 -    

หล่มสัก

(สาขา)

2/1 หมู่4 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ - 092-2259812 -  

เชียงใหม่

(บ้านถวาย)

(สาขา)

221/1 หมู่ 2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 065-5172441 - -    

เชียงใหม่

(บ่อสร้าง)

(สาขา)

107/24 หมู่3 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพงจ.เชียงใหม่  065-517-2431  -    

เชียงราย

(สาขา)

92/2 ม.9 ถ.เชียงราย-เวียงชัย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 053-746-102 081-594-0968 -  

 

 

 

แม่ริม     
(สาขา)

 092-225-9813

เชียงดาว 
(สาขา)

 090-090-0794

 

วังทอง     
(สาขา)

 092-225-9812

 

 

 

contactus@thaiparcels.com Copyright : 2015 Thaiparcels.com