ภาคเหนือสะดวกง่ายและรวดเร็ว ในข้อสงสัย เพียง แอด Line : @tplogis

 

กำแพงเพชร 
(สาขา)

57/1ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

 

083-1629653

092-2626678 

kamphaengphet_br@thaiparcels.com 

 

เชียงราย 
(สาขา)

 8/9-10  หมู่ 22 ถนนเวียงบูรพา ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   57000

 

093-2386890

-

 -  -

เชียงใหม่ 
(HUB)

308 ม.1 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

-

092-2605278

063-2706655

chiangmai_ag@thaiparcels.com 

 
 

 ตาก 
(สาขา)

1/20 ถ.กิตติขจร  ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก

-

-064-9313003

 -

 

แม่สอด 
(สาขา)

46 ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด  จ.ตาก

055-531-721

081-533-8812


 -

แม่สอด 
(สาขา)

11/6 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด  อ.แม่สอด จ.ตาก

055-030144

092-225-9812

maesot_br@thaiparcels.com 

 

นครสวรรค์ 
(HUB)

59/26-28 ม.10 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 

065-5172433

088-293-4224
 

nakhonsawan_wh@thaiparcels.com  

 
 

นครสวรรค์ 
(สาขา)

157/11-12 ม.5 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 056-882-321

081-9726249

-

 -

น่าน
(สาขา)

218/1   หมู่ที่  6 ต.ดู่ใต้  อ.เมืองน่าน   จ.น่าน  55000

 

091-0730474

nan_br@thaiparcels.com


 -

พะเยา 
(สาขา)

649/24 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงอ.เมือง จ.พะเยา 56000

 

092-2633478

phayao_br@thaiparcels.com

 

พิจิตร / ตะพานหิน 
(สาขา)

245/20 ถ.ชมฐีระเวช อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

086-4415675

pichit_ag@thaiparcels.com

 
 -

พิษณุโลก 
(HUB)

209 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055-322-032

090-0900792

phitsanulok_br@thaiparcels.com


เพชรบูรณ์ 
(สาขา)

45 ซ.พระพุทธบาท 2 ถ.พระพุทธบาท อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

-

089-2230847

phetchabun_ag@thaiparcels.com


 -

แพร่ 
(สาขา)

183 ม.4  ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่

085-0383830,

085-0406150

 -  -

ลำปาง 
(HUB)

44-46 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

054-222-027

086-4315391

lumpang_wh@thaiparcels.com

 

สุโขทัย 
(สาขา)

89/11 ม.7 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

055-610-408

087-2108179

 
 -

สุโขทัย 
(สาขา)

58/31 ม.12 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

055-012-779

083-8713938

082-3984226

sukhothai_br@thaiparcels.com

 
 -

สูงเม่น 
(Hub)

312 ม.3 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 

065-5172437

083-5748048

sungmen_wh@thaiparcels.com

 -

อุตรดิตถ์ 
(สาขา)

210/5,6  ม.1 ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย ต.งิ้วงาม  อ.  เมือง   จ.อุตรดิตถ์

055-479-709

065-5190676 

uttaradit_br@thaiparcels.com

 

พะเยา
(สาขา)

60 ถ.ประตูชัย ต.เวียง อ.เมื่อง จ.พะเยา

-

092-2633478

-

   -

อ.พร้าว

(สาขา)

240 ม.3 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  - 085-7165117  -  -  -

บึงสามพัน

(สาขา)

255/7 ม.4 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 056-020-224

065-5190678

096-7642279


 -

ลำพูน

(สาขา)

237/5 ม.18 ต.ป่าสัก อ.มือง จ.ลำพูน  053-090-133

 090-1508148

083-3207936

090-959-6098

 -  -

แม่สาย

(สาขา)

260/6 หมู่ 2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย    091-0678289  
 -

ลำปาง

(HUB)

 192 หมู่ที่ 6 สาขาบ้านทุ่งกู่ด้าย
ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
054-222-028   061-4041515 -  -

เชียงใหม่

(บ้านถวาย)

(สาขา)

221/1 หมู่ 2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่   065-517-2431 -  -  

เชียงใหม่

(บ่อสร้าง)

(สาขา)

107/24 หมู่3 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพงจ.เชียงใหม่   065-517-2432  -  

แม่ริม     
(สาขา)

294/1 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม เชียงใหม่ - 092-2259813 -  -  -

เชียงดาว 
(สาขา)

503 ม.6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่ - 090-0900794 chiangdao_br@thaiparcels.com  -  -

 

เชียงราย 
(สาขา)

 

 92/2 ม.9 ถ.เชียงราย-เวียงชัย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย (ตรงข้ามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ)  053-746-102

 081-5940968

chianglai_ag@thaiparcels.com      

เชียงใหม่

(สาขา) 

308 ม.1 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ -

092-260-5278

063-270-6655 

     

นครสวรรค์

(สาขา)

 157/11-12 ม.5 ต.นครสวรรค์ตก       อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 056-882-321    081-9726249      

แม่สอด 

(สาขา)

 46 ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก 055-531-721 081-5338812      

แม่สรวย 

(สาขา)     

218/4 หมู่ที่12 ตำบลแม่สรวย   
อำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย   
-

098-5879756

082-2864198

     

เชียงคำ 

(สาขา) 

  470/3  หมู่ที่4   ถนน 1021         ต.หย่วน  อ.เชียงคำ จ.พะเยา 

054-452090    083-0830013          

อุทัยธานี       
หนองฉาง
(สาขา)

 23 /4-8  หมู่ที่ 5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง  จ.อุทัยธานี  

-    088-2859009      

         

 

     

 

          

       

 

  

              
                     

 

 

 

 

contactus@thaiparcels.com Copyright : 2019 Thaiparcels.com