ภาคเหนือสะดวกง่ายและรวดเร็ว ในข้อสงสัย เพียง แอด Line : @tplogis

 

กำแพงเพชร 
(สาขา)

57/1ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

-

083129653

0922626678 

kamphaengphet_br@thaiparcels.com 

 

เชียงราย 
(สาขา)

 8/9-10  หมู่ 22 ถนนเวียงบูรพา ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   57000

 

0932386890

chiangrai_wh@thaiparcels.com

   

เชียงใหม่ 
(HUB)

308 ม.1 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

-

0922605278

0632706655

chiangmai_ag@thaiparcels.com 

 
 

 ตาก 
(สาขา)

1/20 ถ.กิตติขจร  ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก

-

0649313003

tak_br@thaiparcels.com

 

แม่สอด 
(สาขา)

46 ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด  จ.ตาก

055531721

0815338812

-


 -

แม่สอด 
(สาขา)

11/6 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด  อ.แม่สอด จ.ตาก

055030144

0922259812

maesot_br@thaiparcels.com 

 

นครสวรรค์ 
(HUB)

59/26-28 ม.10 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

-

0655172433

0882934224
 

nakhonsawan_wh@thaiparcels.com  

 

นครสวรรค์ 
(สาขา)

157/11-12 ม.5 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 056882321

0819726249

-

 -

น่าน
(สาขา)

218/1   หมู่ที่  6 ต.ดู่ใต้  อ.เมืองน่าน   จ.น่าน  55000

 -

0910730474

nan_br@thaiparcels.com


 -

พะเยา 
(สาขา)

649/24 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงอ.เมือง จ.พะเยา 56000

-

0922633478

phayao_br@thaiparcels.com

 

พิจิตร / ตะพานหิน 
(สาขา)

245/20 ถ.ชมฐีระเวช อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

0864415675

pichit_ag@thaiparcels.com


 -

พิษณุโลก 
(HUB)

209 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055322032

0900900792

phitsanulok_br@thaiparcels.com


เพชรบูรณ์ 
(สาขา)

45 ซ.พระพุทธบาท 2 ถ.พระพุทธบาท อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

-

0892230847

phetchabun_ag@thaiparcels.com


 -

แพร่ 
(สาขา)

183 ม.4  ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่

0850383830,

0850406150

 -

ลำปาง 
(HUB)

44-46 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

054222027

0864315391

lumpang_wh@thaiparcels.com

 

สุโขทัย 
(สาขา)

89/11 ม.7 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

055610408

0872108179

 
 -

สุโขทัย 
(สาขา)

58/31 ม.12 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

055-012-779

083-8713938

082-3984226

sukhothai_br@thaiparcels.com

 
 -

สูงเม่น 
(Hub)

312 ม.3 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 

0655172437

0835748048

sungmen_wh@thaiparcels.com

 -

อุตรดิตถ์ 
(สาขา)

210/5,6  ม.1 ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย ต.งิ้วงาม  อ.  เมือง   จ.อุตรดิตถ์

055479709

0655190676 

uttaradit_br@thaiparcels.com


พะเยา
(สาขา)

60 ถ.ประตูชัย ต.เวียง อ.เมื่อง จ.พะเยา

-

0922633478

phayao_br@thaiparcels.com

   -

บึงสามพัน

(สาขา)

255/7 ม.4 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 056020224

0655190678

0967642279

buengsamphan_br@thaiparcels.com
 -

ลำพูน

(สาขา)

237/5 ม.18 ต.ป่าสัก อ.มือง จ.ลำพูน  053090133

 0901508148

0833207936

0909596098

-  -

แม่สาย

(สาขา)

260/6 หมู่ 2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย -  0910678289
 -

ลำปาง

(HUB)

 192 หมู่ที่ 6 สาขาบ้านทุ่งกู่ด้าย
ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
054222028   0614041515 lumpang_wh@thaiparcels.com -  -

เชียงใหม่

(บ้านถวาย)

(สาขา)

221/1 หมู่ 2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่  - 0655172431 bantawai_br@thaiparcels.com  -  

เชียงใหม่

(บ่อสร้าง)

(สาขา)

107/24 หมู่3 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพงจ.เชียงใหม่ - 0655172432 bosang_br@thaiparcels.com  -  

แม่ริม     
(สาขา)

294/1 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม เชียงใหม่ - 0922259813 -  -  -

เชียงดาว 
(สาขา)

503 ม.6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่ - 0900900794 chiangdao_br@thaiparcels.com  -  -

 

เชียงราย 
(สาขา)

 

 92/2 ม.9 ถ.เชียงราย-เวียงชัย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย (ตรงข้ามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ)  053-746-102

 081-5940968

chianglai_ag@thaiparcels.com   -

เชียงใหม่

(สาขา) 

308 ม.1 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ -

092260-5278

0632706655 

chiangmai_br@thaiparcels.com   - -

นครสวรรค์

(สาขา)

 157/11-12 ม.5 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 056882321   0819726249  - - -

อุทัยธานี       
หนองฉาง
(สาขา)

 23 /4-8  หมู่ที่ 5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง  จ.อุทัยธานี  

-    0882859009 - - -

         

 

     

 

          

       

 

  

              
                     

 

 

 

 

contactus@thaiparcels.com Copyright : 2020 Thaiparcels.com